Strona główna

p128

W "KRAINIE MAGICZNYCH LICZB"

 

Dzisiaj na tablicy

 

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. 

Od Freinet’a do Flipped Classroom czyli Edukacja 2.0 dla Bystarzków”. 

 

Wykład w formie on-line odbędzie się 17 maja b.r. o godz. 18:00.

  

Spotkanie poprowadzi Jacek Gralczyk – z wykształcenia pedagog, z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Obecnie aktywny edukator osób dorosłych i moderator sytuacji edukacyjnych takich jak konwenty, seminaria czy konferencje w różnorodnych formatach od klasycznych spotkań po OST, long table, word cafe itp. Współzałożyciel i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej.  Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Trener prowadzący szkolenia w modelu tradycyjnych warsztatów, szkoleń online i edukacji hybrydowej.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 14 maja b.r.

 

  Drodzy Rodzice !

 

Przypominamy, że do Przedszkola mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.

 

Uwaga Rodzice!

  

W związku z aktualną sytuację epidemiczną zostaliśmy zobligowani przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie do przestrzegania zasady niełączenia grup w godzinach porannych i popołudniowych.

W związku z tym prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci

wyłącznie w godzinach, które są godzinami pracy grup.

 

 Z wyrazami Szacunku 

Dyrektor Przedszkola nr 128

Dorota Gliwicka 

 

plik - GODZINY PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECI

OD 26 MARCA 2021 R.  

1

Uwaga rodzice!

 

Nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

obowiazujące od listopada 2020r.

 

1. Zostaje utworzona tzw. poczekalnia dla rodziców (osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola).

2. W poczekalni może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 rodziców.

3. Przy przyprowadzaniu dziecka:

- Z poczekalni za czerwoną linię przechodzą tylko dzieci, którym zostaje zmierzona temperatura (rodzic czeka w poczekalni) i po potwierdzeniu, że temperatura dziecka jest prawidłowa - dziecko zostaje skierowane do szatni, a rodzic opuszcza poczekalnię.

- Rodzice nie wchodzą za czerwoną linię, nie wchodzą do szatni dzieci !!!!!!!

4. Przy odbieraniu dziecka:

- Rodzic wchodzi do poczekalni, podaje pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka oraz grupę, siada i czeka na dziecko. (Rodzic nie wychodzi z poczekalni na zewnątrz).

- Rodzic odbiera od pracownika przedszkola dziecko i dopiero wraz z dzieckiem opuszcza poczekalnię.

- Do poczekalni wchodzi tylko 1 osoba odbierającą, pozostali członkowie rodziny oczekują na zewnątrz.

- Po opuszczeniu poczekalni przez rodzica z dzieckiem wchodzi kolejna osoba, zachowując za każdym razem zasadę max 6 osób.

- Każda osoba obowiązkowo ma mieć zakryte usta i nos oraz ma obowiązek zdezynfekowania rąk (osoby bez maseczek będą wypraszane z poczekalni).

 

- Powyższe zasady zostają wprowadzone w związkuz dużą ilością zachorowań na Covid- 19.

- Dbajmy wzajemnie o bezpieczeństwo dzieci oraz o zdrowie nauczycieli i pracowników przedszkola. 

2

  Szanowni Rodzice!

  

Uprzejmie informujemy, iż w przypadkach:  

 

- zamknięcia danej grupy z powodu kwaratanny, 

- ewentualnego podjerzenia choroby COVID-19 u nauczyciela pracującego w grupie, będą Państwo na bieżąco o tym poinfermowani przez wychowawców drogą mailową.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym i stosujemy się do jego zaleceń.

Jednocześnie prosimy o informacje dotyczące niepokojących Państwa spraw związanych ze zdrowiem Waszych dzieci.  

2

 Drodzy Rodzice!

 

Z nauczycielami można się kontaktować drogą mailową.

W zakładkach Grup Państwa Pociech

podane są adresy mailowe poszczególnych grup. 

2

 

pismo

2

 Międzynarodowy Program

Powszechnej Dwujęzyczności

„Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future" 

 

 

Dwujęzyczność

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

Podobny obraz

Aktualności