Strona główna

p128

W "KRAINIE MAGICZNYCH LICZB"

 

Dzisiaj na tablicy

 cov    

Drodzy Rodzice,

 

Decyzją Burmistrza Dzielnicy Targówek w dniach 

18 - 27 listopada 2020 r.

zostają zawieszone zajęcia w głównej siedzibie

przedszkola przy ulicy Sternhela 40 

we wszystkich grupach wiekowych.

(na podstawie§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1166),

zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r.),

 link do pisma doczyczącego zawieszenia zajęć

 

----------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice,

 

Decyzją Burmistrza w dniach 18 - 20 listopada 2020 r. 

z uwagi na niemożność zapewnienia

bezpiecznych i higienicznych warunków

we wszystkich grupach przedszkolnych.

(na podstawie§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1166),

zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r.),

zostają zawieszone zajęcia w grupach -

"Słoneczka", "Pszczółki" i "Koguciki" 

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć 

 

 ----------------------------------------------------------------------------   

 Szanowni Państwo!

  

Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego zajęcia w grupach 

z uwagi na pozytywny test na koronawirusa u pracowników

 

Pszczoły - zawieszenie zajęć 12 - 13 listopada

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Pszczółki


Koniki - przedłużenie zawieszenie zajęć od 17 do 20 listopada
 

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Koniki

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Koniki

 

Jeżyki - przedłużenie zawieszenia zajęć od 17 do 20 listopada

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Jeże

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Jeże

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Jeże z sanepidu

  

Tygryski - zawieszenie zajęć do 19 listopada

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Tygryski

 

 Żabki - zawieszenie zajęć do 19 listopada

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Żabki

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Żabki z sanepidu

 

Sówki - zawieszenie zajęć do 20 listopada

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć w grupie Sówki

 

  ----------------------------------------------------------------------------   

 W Słoneczekach, Żabkach i Kogucikach,

decyzją Burmistrza zajęcia 

zostają zawieszone w dn. 12-13 listopada 2020r. 

z uwagi na niemożność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych

warunków we wszystkich grupach przedszkolnych.

(na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozp. MENiS z dn. 31 grudnia 2002r.). 

link do pisma dotyczącego zawieszenia zajęć

 

gov 

Warto się zapoznać!!!

 

  ----------------------------------------------------------------------------   

 Drodzy Rodzice

W zakładkach grup pojawiły się propozycje zabaw dla dzieci.

 

  ----------------------------------------------------------------------------   

 Szanowni Rodzice!

  

Uprzejmie informujemy, iż w przypadkach:  

- objęcia rodzinny kawaratanną w danej grupie, 

- zamknięcia danej grupy z powodu kwaratanny, 

- ewentualnego podjerzenia choroby COVID-19

 u nauczyciela pracującego w grupie, 

będą Państwo na bieżąco o tym poinformowani

przez wychowawcę drogą mailową. 

  

Jesteśmy w kontakcie z Państwowym Powiatowym 

Inspektoratem Sanitarnym i stosujemy się do jego zaleceń.

  

Jednocześnie prosimy o informacje dotyczące niepokojących Państwa 

spraw związanych ze zdrowiem Waszych dzieci. 

 

----------------------------------------------------------------------------

 Uwaga rodzice !!!!! 

 

Nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci od listopada 2020r.


1. Zostaje utworzona tzw. poczekalnia dla rodziców (osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola). 


2. W poczekalni może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 rodziców


3. Przy przyprowadzaniu dziecka:

 

 -  Z poczekalni za czerwoną linię przechodzą tylko dzieci, którym zostaje zmierzona temperatura (rodzic czeka w poczekalni) i po potwierdzeniu, że temperatura dziecka jest prawidłowa - dziecko zostaje skierowane do szatni, a rodzic opuszcza poczekalnię.

Rodzice nie wchodzą za czerwoną linię, nie wchodzą do szatni dzieci !!!!!!! 

 

4. Przy odbieraniu dziecka: 


- Rodzic wchodzi do poczekalni, podaje pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka oraz grupę, siada i czeka na dziecko. (Rodzic nie wychodzi z poczekalni na zewnątrz).

- Rodzic odbiera od pracownika przedszkola dziecko i dopiero wraz z dzieckiem opuszcza poczekalnię. 

- Do poczekalni wchodzi tylko 1 osoba odbierającą, pozostali członkowie rodziny oczekują na zewnątrz. 

- Po opuszczeniu poczekalni przez rodzica z dzieckiem wchodzi kolejna osoba, zachowując za każdym razem zasadę max 6 osób.  

- Każda osoba obowiązkowo ma mieć zakryte usta i nos oraz ma obowiązek zdezynfekowania rąk (osoby bez maseczek będą wypraszane z poczekalni).

 

- Powyższe zasady zostają wprowadzone w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na Covid- 19. 

- Dbajmy wzajemnie o bezpieczeństwo dzieci oraz o zdrowie nauczycieli i pracowników przedszkola.  

 ----------------------------------------------------------------------------

 Rodzicu! 

  

Chcesz być naszym Przyjacielem?  

Nie prosimy o zbyt wiele.  

Zawsze zawiadom Dyrekcję, 

Która zachowa dyskrecję, 

Co Was w domu trzyma:  

Kwarantanna czy inna przyczyna? 

Życzliwość w czasie zarazy

Cenniejsza niż maski i wymazy :)

  

   ----------------------------------------------------------------------------   

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, iż Przedszkole nr 128 ,,Kraina Magicznych Liczb" 

od 1 września 2020 r. działała zgodnie z wytycznymi GIS

z dnia 25 sierpnia 2020 r. w godzinach 6.30 - 17.00

 

 

 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

w Przedszkolu nr 128 w Warszawie 

Harmonogram przyprowadzania i odbierania dzieci 

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

z dnia 25 sierpnia 2020  

p

 

  ----------------------------------------------------------------------------   

Drodzy Rodzice!

Z nauczycielami można się kontaktować drogą mailową.

W zakładkach Grup Państwa Pociech podane są adresy mailowe

poszczególnych grup.

 

   ----------------------------------------------------------------------------   

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

„Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future"

 

 

 

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

Podobny obraz