SÓWKI I AKCJA „MALI ARTYŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ”

sowy

Sówki przygotowały prace plastyczne w ramach akcji: „Mali Artyści dla Domu Pomocy Społecznej”

GALERIA