Zajęcia popołudniowe

2

galeria

Sówki na zajęciach popołudniowych również są aktywne. Chętnie współdziałają w zabawach i grach.