PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ 2021

 

Tydzień: 1 (04.01.21-08.01.21)

Temat kompleksowy: PŁYNIE CZAS

Tydzień: 2 (11.01.21-15.01.21)

Temat kompleksowy: SPORT TO ZDROWIE

Tydzień: 3 (18.01. 21-22.01.21)

Temat kompleksowy: MŁODSI I STARSI

Tydzień: 4 ( 25.01.21-29.01.21)

Temat kompleksowy: DBAM O ZDROWIE