PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

LUTY 2021

Tydzień 1: 1.02.2021 – 5.01.2021

Temat kompleksowy: WIELKA WYPRAWA

Tydzień 2: 08.02.2021 – 12.02.2021

Temat kompleksowy: NASZE PODRÓŻE

Tydzień 3: 15.02.2021 – 19.02.2021

Temat kompleksowy: SIŁY PRZYRODY

Tydzień 4: 22.02.2021 – 26.02.2021

Temat kompleksowy: CZTERY ŻYWIOŁY

Ponadto w Luty, planujemy zajęcia w ramach realizacji projektów:

Schroniskowy Przyjaciel Tuptuś:

17.02.2021 Dzień Kota

27.02.2021 Dzień Dinozaura