PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ 2021

Tydzień 1-    4.01.2021- 8.01.2021

Temat kompleksowy: Płynie czas

Tydzień 2-    11.01.2021- 15.01.2021

Temat kompleksowy: Młodsi i starsi

Tydzień 3-    18.01.2021 – 22.01.2021

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

Tydzień: 4 - 25.01.2021 – 29.01.2021

Temat kompleksowy: Sport to zdrowie