MIERZYMY CZAS

CZAS

GALERIA

Pszczółki wraz z początkiem roku zapoznawały się z różnymi rodzajami zegarów, kalwndarzy, sposobami mierzenia czasu i odczytywania godziny, utrwalaliśmy także nazwy miesięcy. Zbudowaliśmy nawet własną klepsydrę do odmierzania czasu.