PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Styczeń 2021

Tydzień 1: 4.01.2021-8.01.2021 

Temat kompleksowy: Płynie czas 

Tydzień 2: 11.01.2021-15.01.2021 

Temat kompleksowy: Młodsi i starsi 

Tydzień 3: 18.01.2021-22.01.2021 

Temat kompleksowy: Sport to zdrowie 

Tydzień 4: 25.01.2021-29.01.2021 

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie