PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

LUTY 2021

Tydzień: 1 - 1.02.2021 – 5.02.2021

Temat kompleksowy: SIŁY PRZYRODY

Tydzień: 2 - 8.02.2021 – 12.02.2021

Temat kompleksowy: CZTERY ŻYWIOŁY

Zajęcia i zabawy ponadprogramowe – BAL KARNAWAŁOWY

Tydzień: 3 - 15.02.2021 – 19.02.2021

Temat kompleksowy: WIELKA WYPRAWA

Tydzień: 4 -22.02.2021 – 26.02.2021

Temat kompleksowy: NASZE PODRÓŻE