CZTERY ŻYWIOŁY

W tym tygodniu  u Motylków zagościły żywioły: woda, powietrze, ogień i ziemia.
Dzieci miały możliwość poznania ich pożyteczności ale także niebezpieczeństwa z nimi związane.
Zabawy badawcze   zaspokoiły ciekawość Motylków. Chodź to temat "rzeka" i na pewno nie raz będziemy do niego wracać. A oto relacja.

GALERIA