Strona główna

p128

W "KRAINIE MAGICZNYCH LICZB"

 

Dzisiaj na tablicy

 Wniosek

 

O zapewnienie opieki w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

od 12 marca 2021 do dnia 16 kwietnia 2021

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rodzice, którzy korzystali z opieki dla dzieci w okresie 

od 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021

nie muszą składać nowych wniosków. 

 

WNIOSKI MOGĄ SKŁADAĆ OSOBY ZATRUDNIONE W:

 1. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2. realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3. realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4. pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5. wykonują działania ratownicze,

6. zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7. są zatrudnienie w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8. zatrudnienie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9. są zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10. zatrudnienie w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11. zatrudnienie w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek .

PLIK

 

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

nt. Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości.

 

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA. 

  

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 16 kwietnia b.r.

Uwaga Rodzice!

  

W związku ze wzrostem zakażeń COVID – 19 zostaliśmy zobligowani

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

do przestrzegania zasady niełączenia grup w godzinach porannych i popołudniowych.

W związku z tym od piątku tj. 26.03.2021r. prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci

wyłącznie w godzinach, które są godzinami pracy grup.

 

 Z wyrazami Szacunku 

Dyrektor Przedszkola nr 128

Dorota Gliwicka 

GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OD 26 MARCA 2021 R. 

 

1

Uwaga rodzice!

 

Nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

obowiazujące od listopada 2020r.

 

1. Zostaje utworzona tzw. poczekalnia dla rodziców (osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola).

2. W poczekalni może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 rodziców.

3. Przy przyprowadzaniu dziecka:

- Z poczekalni za czerwoną linię przechodzą tylko dzieci, którym zostaje zmierzona temperatura (rodzic czeka w poczekalni) i po potwierdzeniu, że temperatura dziecka jest prawidłowa - dziecko zostaje skierowane do szatni, a rodzic opuszcza poczekalnię.

- Rodzice nie wchodzą za czerwoną linię, nie wchodzą do szatni dzieci !!!!!!!

4. Przy odbieraniu dziecka:

- Rodzic wchodzi do poczekalni, podaje pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka oraz grupę, siada i czeka na dziecko. (Rodzic nie wychodzi z poczekalni na zewnątrz).

- Rodzic odbiera od pracownika przedszkola dziecko i dopiero wraz z dzieckiem opuszcza poczekalnię.

- Do poczekalni wchodzi tylko 1 osoba odbierającą, pozostali członkowie rodziny oczekują na zewnątrz.

- Po opuszczeniu poczekalni przez rodzica z dzieckiem wchodzi kolejna osoba, zachowując za każdym razem zasadę max 6 osób.

- Każda osoba obowiązkowo ma mieć zakryte usta i nos oraz ma obowiązek zdezynfekowania rąk (osoby bez maseczek będą wypraszane z poczekalni).

 

- Powyższe zasady zostają wprowadzone w związkuz dużą ilością zachorowań na Covid- 19.

- Dbajmy wzajemnie o bezpieczeństwo dzieci oraz o zdrowie nauczycieli i pracowników przedszkola. 

2

  Szanowni Rodzice!

  

Uprzejmie informujemy, iż w przypadkach:  

 

- zamknięcia danej grupy z powodu kwaratanny, 

- ewentualnego podjerzenia choroby COVID-19 u nauczyciela pracującego w grupie, będą Państwo na bieżąco o tym poinfermowani przez wychowawców drogą mailową.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym i stosujemy się do jego zaleceń.

Jednocześnie prosimy o informacje dotyczące niepokojących Państwa spraw związanych ze zdrowiem Waszych dzieci.  

2

 Drodzy Rodzice!

 

Z nauczycielami można się kontaktować drogą mailową.

W zakładkach Grup Państwa Pociech

podane są adresy mailowe

poszczególnych grup. 

2

 

pismo

2

 Międzynarodowy Program

Powszechnej Dwujęzyczności

„Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future" 

 

 

Dwujęzyczność

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

Podobny obraz

Aktualności

  • MIKOŁAJKI W KARABIEWICACH wyróżnione

    karabki

    Dnia 10.01.2021r. MIKOŁAJKI z Przedszkola nr 128 "Kraina Magicznych Liczb" w Warszawie. dostarczyły prezenty do Schroniska w Karabiewicach VIVA ❤️ Dzieciaki zebrały baaaaardzo dużo wspaniałych darów ❤️ dużo karmy dla piesków, kotów , lęgowisko, transporter, smaczki a nawet kuwetę do nauki siusiania dla szczeniaków ????
    Bardzo serdecznie dziękujemy ❤️❤️❤️❤️❤️
    Czytaj Więcej o: MIKOŁAJKI W KARABIEWICACH