OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI PRACY PRZEDSZKOLA ORAZ ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY DZIECKA