Zasady indywidualnych spotkań z rodzicami

Zasady indywidualnych spotkań z rodzicami 

 

  • Rodzice lub opiekunowi umawiają się na spotkanie z nauczycielem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową. 
  • Forma kontaktu jest uzgadniana wyłącznie z wychowawcami grup drogą elektroniczną 
  • Konsultacja trwa 15 minut (na jedno dziecko)
  • Jeżeli zajdzie taka potrzeba, spotkanie może zaproponować rodzicom lub prawnym opiekunom sam nauczyciel.
  • Na spotkanie, które ma się odbyć na terenie przedszkola rodzic lub opiekun prawny przychodzi w maseczce i rękawiczkach (w przypadku braku rękawiczek konieczna jest dezynfekcja rąk).
  • W spotkaniu niezależnie od uzgodnionej jego formy nie mogą brać udział dzieci.