List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków oraz ANKIETA DOTYCZĄCA DEKLARACJI OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W LIPCU I SIERPNIU

List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców przedszkolaków

pobierz plik

 

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową w lipcu i sierpniu 2021 r.

pobierz plik