PISMA DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w 6 grupach: Słoneczka, Żabki, Tygryski, Sówki, Pszczółki, Koguciki 

od 12.11.2020 do 13.11.2020

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Jeże od 12.11.2020 do 16.11.2020

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Koniki od 12.11.2020 do 16.11.2020

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Tygryski od 12.11.2020 do 19.11.2020,

Sowy od 12.11.2020 do 20.11.2020, Pszczółki od 12.11.2020 do 13.11.2020

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Słoneczka, Żabki, Pszczółki,

Koguciki od 16.11.2020 do 17.11.2020 

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Jeże od 17.11.2020 do 20.11.2020,

Żabki od 16.11.2020 do 19.11.2020

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Koniki od 17.11.2020 do 20.11.2020

pobierz

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupach Słoneczka, Pszczółki, Koguciki od 18.11.2020 do 20.11.2020

pobierz 

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć we wszystkich grupach, Słoneczka, Pszczółki, Koguciki, Koniki, Sowy,

Jeżyki - od 23.11.2020 do 27.11.2020, Żabki i Tygryski od 20.11.2020 do 27.11.2020

pobierz

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupach Słoneczka, Koniki od 28.01.2021 do 01.02.2021

pobierz

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupach Słoneczka, Koniki od 02.02.2021 do 06.02.2021

pobierz

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Pszczółki od 02.03.2021 do 07.03.2021

pobierz

 

Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w grupie Pszczółki od 15.03.2021 do 21.03.2021

pobierz

 

 Pismo dotyczące zawieszenia zajęć w w Oddziale Zamiejscowym P128 przy ulicy Nauczycielskiej 16 

od 25.03.2021 do 29.03.2021

pobierz