OPŁATA ZA ŻYWIENIE

Opłata za żywienie

 

Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu dokonujemy przelewem na konto bankowe:

54 1030 1508 0000 0005 5053 0066

 

Stawki dzienne:

12 zł – 3 posiłki

9 zł – 2 posiłki

 

Przelewy prosimy dokonywać w terminie:

- do 10 września 2020 za wrzesień

- do 30 września za październik

- za listopad i kolejne miesiące do 10- ego dnia każdego miesiąca za miesiąc następny „z góry”

 

W tytule przelewu należy wpisać:

Nazwisko i imię dziecka i literkę „S” jeżeli chodzi o opłaty za dziecko uczęszczające do przedszkola na ul. Sternhela

oraz z literą „N” jeżeli chodzi o opłaty za dziecko z filii przedszkola ul. Nauczycielska.

 

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka do godziny 9.00.