KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W PROCESIE REKRUTACJI