REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA PRZEDSZKOLI I ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

  

Szanowni Państwo,

 

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka:

 

przedszkola i oddziały przedszkolne -

przedszkola.edukacja.warszawa.pl 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Wolę zapisu można potwierdzić:

 

         elektroniczniew systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce”

lub 

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia woli.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Rodzice dzieci nieprzyjętych proszeni są o przesłanie na adres mailowy przedszkola p128@edu.um.warszawa.pl

 zgodnie z harmonogramem  terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Dorota Gliwicka

Dyrektor Przedszkola Nr 128

 

 

 ********************************************************************

 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali

ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić

w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie

ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13:00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków

we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać

ich osobiście. 

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.