Strona główna

p128

W "KRAINIE MAGICZNYCH LICZB"

 

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice! 

 

Termin przerwy funkcjonowania naszego przedszkola został ustalony

przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

od 12 sierpnia do 31 sierpnia. 

 

Z uwagi na remont w Oddziale Zamiejscowym przy ul. Nauczycielskiej 16

zajęcia w terminie od 1 lipca do 11 sierpnia będą prowadzone

w Przedszkolu nr 128 przy ul. Sternhela 40.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice! 

 

Prosimy o wypełnienie ankiety dla rodziców/ opiekunów prawnych

dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej.

Wypełnione ankiety prosimy odesłać do 19 maja do godziny 13:00

do nauczycieli poszczególnych grup w formie elektronicznej.

 

plik WORD

plik PDF

  

Informacja o czynnikach ryzyka COVID-19 dla dzieci, rodziców/opiekunów prawnych

oraz pracowników przedszkola

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 18 maja uruchamiamy działalność opiekuńczą dla dzieci Rodziców, 

którzy złożyli ankiety. 

Pozostałe dzieci wraz z Rodzicami nadal zachęcamy do zaglądania

do zakładek grup oraz specjalistów. 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:  

 

Procedury określające sposób postępowania w czasie epidemii w Przedszkolu nr 128

 

Zasady dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu od 18 maja 

 

Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci w poszczególnych grupach 

 

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego o zapoznaniu się z zasadami pracy przedszkola 

oraz zgoda na pomiar temperatury dziecka

 

Oświadczenie Rodziców/ Opiekunow prawnych o tym, że pracują – wykonują pracę na terenie

jednostki organizacyjnej pracodawcy 

 

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 

 

 Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020

 

   -------------------------------------------------------------------------------------

  

Rodzice dzieci z oddziałów zamiejscowych  

przedszkola 128 przy ul. nauczycielskiej 16  

ze względu na niewielkie rozmiary sal i wymagania GIS

 liczba dzieci u Biedronek i Motylków  

nie może przekoczyć 5 w kazdej z tych grup.  

rodzice przyjętych dzieci zostaną powiadomieni 

mailowo. 

 

poważaniem Dyrekcja P128 

 

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 maja 2020 r. 

   

List Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do rodziców przedszkolaków

  

-------------------------------------------------------------------------------------

 

   Kochani Rodzice!

Dziękujemy, że jesteście z nami, że uczycie się z dziećmi, że stanęliście

na wysokości zadania.

Wiemy, ze jest Wam ciężko, bo pracujecie,

bo się zamartwiacie, bo się boicie tego, co przyniesie przyszłość.

Tym bardziej doceniamy, że podtrzymujecie kontakt

z przedszkolem, że zaprosiliście przedszkole do domu.

Brawo! 

 

 

Drodzy Rodzice! 

Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji kryzysowej. Wszyscy chcemy

wyjść z niej cało i zdrowo. Liczymy, że tak właśnie będzie.

Tymczasem jednak będziemy tęsknić za normalnością,

codziennością, rutyną i naszymi przedszkolakami.

Dzieci nie tylko w czasie deszczu się nudzą, podczas kwarantanny też. 

Jeśli już trochę zmęczą Was filmowe bajki, a zestresowana głowa 

odmówi posłuszeństwa, to zapraszamy na naszą stronę internetową, 

gdzie proponujemy zabawy zajęcia oparte na realizowanych 

w naszym przedszkolu programach.

Zapraszamy każdego dnia od poniedziałku - 16.03.2020 r.

do zakładek grupowych i tematycznych oraz zachęcamy do korzystania

z naszych pomysłów. :)

  

 

Drodzy Rodzice!

Z każdym nauczycielem można się kontaktować drogą mailową.

W zakładkach Grup Państwa Pociech podane są adresy mailowe

poszczególnych nauczycieli.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 Szanowni Rodzice!

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola,

wszelkie ważne sprawy proszę kierować na adres

sekretariat@przedszkole128.waw.pl,

lub złożyć w skrzynce podawczej (przy wejściu do przedszkola)

w godzinach 8-16.

 
 
 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

„Dwujęzyczne Dzieci" / "Bilingual Future"

Dwujęzyczność

 

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

Podobny obraz

Aktualności